Záhrada vo svahu, Ružomberok

Autor projektu: Ing. Veronika Brandysová

Rozloha:

Realizácia 2015

Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii 2  roky po realizácii 2  roky po realizácii 2  roky po realizácii 2  roky po realizácii Pred realizáciou Pred realizáciou