Trvalkove záhony Záhony Záhony Záhony Záhony Záhony Záhrada vo svahu Záhrada vo svahu Trávnik Trávnik Siaty trávnik Siaty trávnik Mačinovaný trávnik Stromy Živý plot

Zakladanie vegetačných prvkov

- výsadba rastlinného materiálu
- mulčovanie
- zakladanie trávnatých plôch