Záhrada s rybníkom, Vlachy

Autor projektu: Ing. Erika Mužilová

Rozloha:  m2

Realizácia: 2019

1 MESIAC PO REALIZÁCII 1 MESIAC PO REALIZÁCII 1 MESIAC PO REALIZÁCII POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU