ZÁHRADA S POTÔČIKOM, DONOVALY

Autor projektu: Ing. Veronika Brandysová

Rozloha: 250 m2

Realizácia: 2017

PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU