Záhrada s pitítkom, Ružomberok

Autor projektu: Ing. Erika Mužilová

Rozloha:  m2

Realizácia: 2020

1 MESIAC PO REALIZÁCII 1 MESIAC PO REALIZÁCII 1 MESIAC PO REALIZÁCII 1 MESIAC PO REALIZÁCII POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU