VÍKENDOVÁ ZÁHRADA, LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

Autor projektu: Ing. Veronika Brandysová

Rozloha:  m2

Realizácia: 2018

2 mesiace po realizácii 2 mesiace po realizácii 2 mesiace po realizácii 2 mesiace po realizácii 2 mesiace po realizácii 2 mesiace po realizácii Počas realizácie Počas realizácie Počas realizácie Počas realizácie Počas realizácie Pred realizáciou Pred realizáciou Pred realizáciou