Rybník na vodné športy a rybolov

Autor projektu: MMJ - Ing. Ján Janec, Banská Bystrica

Zodpovedný za realizáciu: ZÁHRADNÍCTVO ŠVITKO

Realizácia: 2020

POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE