Oddychová záhrada, Chalúpkovo

Autor projektu: Ing. Jana Šebová

Rozloha: 1380 m2

Realizácia: 2017

Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii Rok po realizácii PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PRED REALIZÁCIOU