Moderná záhrada Liptovský Mikuláš

Autor projektu: Ing. Alžbeta Švitková

Rozloha: 620 m2

Realizácia: 2011

2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ PRED REALIZÁCIOU PRED REALIZÁCIOU