MESTSKÁ ZÁHRADA RUŽOMBEROK

Autor projektu: Ing. Jana Šebová

Rozloha: 560 m2

Realizácia: 2012

Ocenenie: 3. miesto Záhrada roka 2015

PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ 2 ROKY PO DOKONČENÍ