LESNÁ ZÁHRADA LIPTOVSKÁ ONDRÁŠOVÁ

Autor projektu: Ing. Jana Šebová

Rozloha: 3180 m2

Realizácia: 2015

PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ PO DOKONČENÍ ROK PO REALIZÁCII ROK PO REALIZÁCII ROK PO REALIZÁCII ROK PO REALIZÁCII ROK PO REALIZÁCII ROK PO REALIZÁCII ROK PO REALIZÁCII PO DOKONČENÍ ROK PO REALIZÁCII POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE PRED REALIZÁCIOU