Kamenný mlyn, Trnava

Autor projektu: Ing. Eva Wernerová, AWE ATELIER spol. s r. o.

Zodpovedný za realizáciu: ZÁHRADNÍCTVO ŠVITKO

Realizácia: 2019-2020

POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE POČAS REALIZÁCIE