DOPRAVNÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE, RUŽOMBEROK

Autor projektu: Ing. Veronika Brandysová

Rozloha: 

Realizácia: 2018

4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení 4 mesiace po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Pred realizáciou Pred realizáciou