ÁTRIUM MATERSKEJ ŠKOLY, RUŽOMBEROK

Autor projektu: Ing. Jana Šebová

Rozloha: 

Realizácia: 2017

Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Po dokončení Počas realizácie Počas realizácie Pred realizáciou